Tek Çocuk Olmak

Tek Çocuk Olmak Beyni Nasıl Etkiliyor?

ÇOCUK GELİŞİMİ

Kardeşi olmayan çocuklar ile ilgili genel yargı, ebeveynlerin ilgisini başkasıyla paylaşması gerekmediği için daha fazla destekleneceği, ama paylaşma veya rekabet gibi deneyimlerden mahrum kalacağı yönündedir. Çin’de yapılan yeni bir araştırma tam da bu konuya eğildi ve tek çocuk olmanın, kardeşli büyümeye oranla kişinin beyinde bir farklılık yaratıp yaratmadığını inceledi. Tek çocukların, daha yaratıcı fakat daha uyumsuz olma eğiliminde oldukları ortaya çıktı. Çin’de 1979’dan 2015 yılına kadar nüfus kontrolü nedeniyle tek çocuk politikası uygulandığı için, çok fazla kardeşsiz çocuk var.

Chongqing’daki Southwest Üniversitesi tarafından, Beyin Görüntüleme ve Davranış alanında yayınlanan bu araştırmaya 250 üniversite öğrencisi katıldı. Bunların yaklaşık yarısı ailenin tek çocuğuydu. Bir yandan katılımcıların kişilikleri, yaratıcılığı ve zekası test edilirken; bir yandan da beyin taramaları izlendi. Kardeş sahibi olmak ile tek çocuk olmak arasındaki davranış farklılığının nörolojik bir temeli olup olmadığı araştırıldı. Ayrıca farklı aile ortamlarının, çocuk beyninin yapısal gelişimini etkileyip etkilemediği de inceledi.

Araştırma bulguları, tek çocukların, kardeşi olanlara oranla yaratıcılıkta daha iyi performans gösterdiğini, ancak uyumluluk kişilik özelliğinde daha düşük puan aldıklarını gösterdi. Beyin taramaları bu iki grupta, beynin yaratıcılık ve uyumluluk bölgelerinin yapısal olarak da farklı olduğunu ortaya koydu. Yaratıcılık konusunda daha yüksek performans sergileyen tek çocuklarda, parietal lobdaki zihinsel esneklik ve hayal gücü ile ilişkili olan bölümde daha fazla gri madde bulundu. Daha az uyumluluk özelliği sergileyen çocuklarda, başkalarıyla ilişkili olarak kendini düşünme becerisinden sorumlu bölge olan medial prefrontal kortekste daha az gri madde görüldü.

Daha önceki çalışmalar tek çocukların, sadece okuldaki başarılarının ve iq seviyelerinin daha yüksek olmasına odaklanmıştı. Bu yeni çalışma kişiliğe odaklandığı için farklı bir önem taşıyor.  Öte yandan tek çocuğun kişilik özelliklerinin farklı olması, sadece kardeşi olup olmamasına bağlı değil elbette. Ebeveynlerin, büyükannenin ve büyükbabanın tek çocuğa aşırı ilgi göstermesi de çocukta bağımlılık, bencillik ve sosyal yetersizlik gibi “istenmeyen” kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

 

 

Kaynak: link

 

Şunlara da bir göz atın:

Çocuklar Evcil Hayvanlarını Kardeşlerinden Çok Seviyor!

Kaçıncı Çocuk Olduğunuz Kişiliğiniz ve Sağlığınızla İlgili Çok Şey Söylüyor

İleri Yaşta Anne Olanların Çocukları Daha Zeki

Fiziksel Olarak Aktif Çocukların Depresyona Girme İhtimalleri Daha Düşük

Bir yanıt yazın